Polityka prywatności

Polityka Prywatności 

Amatec Sp z o.o.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez administratora danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem: strony internetowej amatec.pl (dalej: „Strony”), powiązanych ze Stroną serwisów społecznościowych, bądź z innych źródeł.

2. Właścicielem Strony oraz powiązanych serwisów, i jednocześnie administratorem danych jest Amatec Polska Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2, 55-010 Radwanice, email [email protected], tel. (+48) 71 311 77 70. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony, lub przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt na powyższe dane.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Amatec zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

4. Amatec dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę lub prowadzone serwisy społecznościowe. Jako administrator przy przetwarzaniu danych osobowych wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, dostosowane do zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych, tak aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych,.

 

Jakie dane przetwarzamy, i na jakiej podstawie?

5. Amatec przetwarza dane dotyczące osób fizycznych, w szczególności potencjalnych kontrahentów, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową jak i osób reprezentujących inne podmioty (osoby prawne). Osoby te określane są dalej jako Użytkownicy.

6. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

6.1. kontaktu w celu zapoznania się z ofertą lub złożenia zamówienia, realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia wynikających stąd obowiązków prawnych, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

6.2. Osobnej zgody Użytkownika na przetwarzanie danych (np. na subskrypcję informacji typu newsletter). Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

6.3. przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora, rozumianego w szczególności jako możliwość utrzymywania kontaktu, relacji biznesowej i możliwości prezentacji oferty naszej firmy, czyli uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na tej samej podstawie gromadzone mogą być dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, z których korzystał Użytkownik lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie w celu ułatwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy funkcjonalności tych usług.

7. W zależności od rodzaju relacji z Użytkownikiem dane zbierane przez Amatec mogą obejmować w szczególności: Imię i nazwisko, dane adresowe, nr telefonu, adres email, dane IP łącza.

8. zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody, choć dobrowolne, może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości nawiązania kontaktu/współpracy, lub korzystania z określonych funkcjonalności Strony/serwisu.

 

Dostęp do danych

9. Dostęp do danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Amatec Polska Sp. z o.o. - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Amatec pracownicy i współpracownicy, i tylko w niezbędnym zakresie.

10. Dane Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom zewnętrznym jedynie na podstawie powierzenia lub innego przewidzianego prawem instrumentu. Dane mogą być powierzone podmiotom których usługi są konieczne dla działania Amatec (np. informatyczne, prawne, obsługa księgowa itp.)

11. W przewidzianym prawem zakresie dane mogą być ponadto udostępnianie uprawnionym podmiotom (w szczególności organom administracji publicznej).

12. Dane nie są przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo przechowujemy dane?

13. Dane osobowe będą przechowywane, w zależności od podstawy:

13.1. przez okres trwania umowy lub do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, lub przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z rodzajem umowy, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

13.2. dane przetwarzane na podstawie odrębnej zgody zostaną usunięte po wyczerpaniu celu dla którego zostały zebrane, lub po cofnięciu zgody.

13.3. dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora (np. kontakt) usuwane są po wniesieniu sprzeciwu lub wygaśnięciu tego interesu.

 

Cookies

14. Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Amatec na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Amatec produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym

15. Pliki cookies mogą być wykorzystane w szczególności w celu:

15.1. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika

15.2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

15.3. prezentowania na Stronie, mapy wskazującej lokalizację siedziby Amatec, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

15.4. ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu z wykorzystaniem narzędzia do prowadzenia chatu;

15.5. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

16. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Informacje o zmianie ustawień przeglądarki odnośnie cookies można znaleźć na stronach dostawcy przeglądarki:

16.1. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/278835

16.2. Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

16.3. Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

16.4. Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

16.5. Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

17. Amatec może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

18. Dane zbierane przez Amatec nie są wykorzystywane w celu profilowania.

19. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na Stronie lub powiązanych serwisach, Amatec nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

Serwisy społecznościowe - Facebook

20. W przypadku skorzystania z powiązanego ze Stroną serwisu Facebook, wskazujemy iż Amatec jest współadministratorem danych tam zawartych, oraz:

20.1. Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.

20.2. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

20.3. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. 20.4. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

20.5. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.

20.6. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

21. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Amatec Polska Sp z o.o. na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook, i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu placówki, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

● podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,

● dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

● zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

● inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage - użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;

● treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;

● anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

22. Oprócz odbiorców wskazanych powyżej w Polityce Prywatności, wskazujemy, iż w zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

 

Prawa dot. przetwarzania danych

23. Osoby, których dane są przetwarzane przez Amatec, mają prawo do:

23.1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych co oznacza, że Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce:

23.1.1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

23.1.2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

23.1.3. uzyskać kopię swoich danych osobowych (jeżeli to technicznie możliwe).

23.2. sprostowania - Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej Amatec.

23.3. usunięcia danych - pod warunkiem że:

23.3.1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

23.3.2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

23.3.3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach wynikających z uzasadnionego interesu administratora;

23.3.4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

23.3.5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przez Amatec;

23.3.6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

23.4. ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art 18 RODO;

23.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. w sytuacjach wskazanych w art. 21 RODO;

23.6. prawo do przenoszenia danych oraz

23.7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W każdym przypadku stwierdzenia naruszenia kwestii związanych z ochroną danych osobowych, zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu z Amatec, na dane kontaktowe podane powyżej w Polityce Prywatności.

24. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia xx.07.2020 r. Polityka może ulec zmianie.

Kontakt